Pokaz kolekcji z Suchej                                

21 sierpnia - 21 września 2008, Muzeum Narodowe w Warszawie

W 2006 roku Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało ze Spadkobiercami Juliusza i Róży Tarnowskich umowę kupna kolekcji z Suchej. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nabyto 9213 obiektów: 1148 rysunków, 7960 rycin i fotografii (Gabinet Grafiki i Rysunków Nowożytnych Polskich), 5 obrazów olejnych (Galeria Malarstwa Europejskiego), 2 rękopisy (Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne), 1 starodruk, 97 map i atlasów (Zbiory Specjalne Biblioteki). 

Wśród zakupionych dzieł są prace znakomitych artystów, takich jak: Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Tadeusz Brodowski, Stanisław Chlebowski, Szymon Czechowicz, Jan Damel, Jeremiasz Falck, Wojciech Gerson, Józef Grassi, Artur Grottger, Willem Hondius, Teofil Kwiatkowski, Aleksander Lesser, Piotr Michałowski, Jan Piotr Norblin, Cyprian Kamil Norwid, Józef Oleszkiewicz, Aleksander Orłowski, Jan Feliks Piwarski, Jan Rustem, Wincenty Smokowski, Franciszek Smuglewicz, Jakub Sokołowski, Zygmunt Vogel i Szymon Bogumił Zug, a także interesujące dzieła artystów amatorów (na przykład rysunki Marii Wirtemberskiej) oraz setki prac z XVI–XIX wieku o znaczeniu ikonograficznym: portrety, widoki miast, rysunki z wykopalisk archeologicznych, przedstawienia o tematyce religijnej, heraldycznej czy etnograficznej. Spadkobiercy Juliusza i Róży Tarnowskich ofiarowali Muzeum Narodowemu w Warszawie obraz Pietera Nasona Portret mężczyzny.

Wartość historyczna zbioru z Suchej była wysoko ceniona już przed wojną, ale kolekcja dopiero w Muzeum Narodowym w Warszawie została poddana systematycznym badaniom naukowym. W ich wyniku w 1961 roku został opublikowany katalog Rysunki z kolekcji J.I. Kraszewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie przygotowany przez Marię Suchodolską, Irenę Jakimowicz i Jadwigę Jaworską. Rysunki i ryciny oraz fotografie z kolekcji z Suchej są systematycznie opracowywane i prezentowane na wystawach monograficznych artystów polskich, jak i wystawach tematycznych organizowanych w warszawskim Muzeum Narodowym oraz innych muzeach w kraju i za granicą. Dzięki dostępności zbiorów muzealnych, przy stałej opiece konserwatorskiej, ta bogata kolekcja graficzno-rysunkowa, zawierająca niejednokrotnie unikatowe i niezwykle cenne z badawczego punktu widzenia obiekty, jest wykorzystywana przez specjalistów, zarówno z dziedziny historii sztuki, jak i historii, archeologii, etnografii czy muzykologii. 

Niniejszy pokaz stanowi wstęp do wystawy jaką Muzeum planuje zaprezentować w 2012 roku w 200-lecie urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 
         

Uroczyste otwarcie pokazu kolekcji z Suchej w Muzeum Nardowym w Warszawie

21 VIII 2008


Kolekcja dzieł sztuki z Suchej została wykupiona dzięki staraniom Muzeum Narodowego w Warszawie oraz przychylności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Zbiór się poczyna fantazyjnie, bezmyślnie, 
a jak tylko urósł nieco, wydobywa się z niego myśl, mówi przezeń historia. Pojedyncze, składowe części, które, rozerwane, nie miałyby żadnego znaczenia, zestawione z sobą razem nabierają wagi... 


Józef Ignacy Kraszewski


Pokaz przygotowali pracownicy Gabinetu Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego, Gabinetu Grafiki Europejskiej, Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych, Zbiorów Sztuki Nowożytnej  Obcej, Biblioteki MNW, Pracowni Konserwacji Grafiki, Pracowni Konserwacji Sztuki Nowożytnej na Podłożu Drewnianym i Działu Organizacji Wystaw.
Teksty zamieszczone na stronie internetowej: Anna Grochala, Anna Rudzińska, Danuta Jackiewicz, Kamilla Pijanowska, Ewa Milicer, Małgorzata Polakowska, Krzysztof Załęski, Piotr Czyż, Piotr Kibort, Marcin Romeyko-Hurko.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Informacja, tel.: +48 22 629 30 93

e-mail: muzeum@mnw.art.pl
www: mnw.art.pl


Mapa dojazdu do Muzeum Narodowego w Warszawie

Dokładny rozkład jazdy komunikacji miejskiej na stronie ZTM. 


.

.


NOWA WYSTAWA

PRO FIDE ET PATRIA
Kolekcja z Suchej
wystawa grafiki i rysunku
19 czerwca - 31 października 2009

MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax. 48 33 874 26 05