PRO FIDE ET PATRIA. Kolekcja z Suchej                                Wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej


Z ponad dziewięciotysięcznej kolekcji rycin, rysunków i fotografii, zakupionej do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, na wystawie prezentujemy wybór ponad 150 dzieł. W trzech salach zamku suskiego można podziwiać cenne i interesujące pod względem artystycznym i historycznym prace, tworzące „szkic” historii grafiki i rysunku polskiego od XVI do XIX wieku.

Wstępem do tego przeglądu sztuki polskiej są portrety twórców kolekcji – Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Aleksandra Branickiego, który nabył w 1869 roku zbiór ikonograficzny pisarza i umieścił w swej bibliotece na zamku w Suchej. W pierwszej sali zostały zaprezentowane prace graficzne i rysunkowe związane przede wszystkim z dziejami zamku i jego mieszkańców, a także z historią miasta.

Następną salę zajmują ryciny z XVI – XVIII wieku, które obrazują historię grafiki polskiej. O bujnym rozwoju drzeworytu w XVI wieku, przede wszystkim w Krakowie, świadczą przedstawienia drzew genealogicznych dynastii Jagiellonów. Wysoki poziom sztuki graficznej XVII wieku prezentują miedzioryty dwóch znakomitych rytowników związanych z Gdańskiem: Willema Hondiusa i Jeremiasza Falcka. Różnorodność tematyki, poziomu artystycznego rycin oraz technik graficznych stosowanych w XVIII wieku dobrze oddają między innymi akwaforty i akwatinty Bernarda Bellotta zwanego Canalettem oraz Jeana Baptiste'a Le Prince'a.

Ostatnią salę poświęcono artystom polskim i z Polską związanym, działającym w XIX wieku, w których twórczości znalazły odbicie różne tendencje artystyczne. Na uwagę zasługują litografie Aleksandra Orłowskiego, litografie i rysunki Henryki Beyer, malownicze widoki miast galicyjskich oraz ryciny o tematyce patriotycznej. Odrębny zespół stanowią mistrzowskie rysunki wybitnych artystów, wśród nich Jana Piotra Norblina, Zygmunta Vogla, Franciszka Smuglewicza, Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Kossaka.

 
         

Uroczyste otwarcie wystawy "Pro fide et patria. Za Wiarę i Ojczyznę. Kolekcja z Suchej - Wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej", 19 VI 2009


R
enesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zabytków Małopolski Zachodniej. Od 2 poł. XVI wieku do wybuchu II wojny światowej pełnił rolę siedziby pięciu rodów szlacheckich: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Obecnie w jego wnętrzach działają: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Miejski Ośrodek Kultury-Zamek wraz z Galerią Sztuki, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Towarzystwo Łucznicze „Zamek Suski” oraz Hotel i Restauracja Kasper Suski. Zamek pełni dzisiaj rolę centrum kultury, w którym organizowane są wystawy, sympozja naukowe, odczyty, wykłady, gale operetkowe i operowe, koncerty muzyki dawnej i kameralnej.

Niezwykły urok „Małego Wawelu”, zaliczanego do pereł polskiej architektury renesansowej, sprawia, że wszelkie działania o charakterze społecznym i kulturalnym organizowane w jego wnętrzach nabierają swoistego charakteru, stając się znaczącymi wydarzeniami w skali lokalnej oraz krajowej. Zamek, malowniczo wkomponowany u podnóża góry Jasień, otacza park utrzymany w stylu angielskich parków krajobrazowych. Na jego terenie, w tzw. Domku Ogrodnika, mieści się Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej ze zbiorami etnograficznymi, obrazującymi kulturę materialną i duchową górali babiogórskich.

Powrót na górę 

.

.


NOWA WYSTAWA

PRO FIDE ET PATRIA
Kolekcja z Suchej
wystawa grafiki i rysunku
19 czerwca - 31 października 2009

MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax. 48 33 874 26 05