1. Przewodnik po pokazie

Pokaz Kolekcji z Suchej mieści się na parterze Muzeum. Zwiedzanie rozpoczynamy od lewej strony hallu głównego.  makieta.jpg
Plan ekspozycji

 

Zdjęcia z pokazu

hskjhaskja

a

a

a

kjshakjashakl